måndag 26 februari 2024

Isfisket är nu avslutat
2024 bjöd på en rejäl vinter och vi har kunnat isfiska det flesta sjöarna runt om kring i Skaraborg. Vi har fiskat en hel del regnbåge men även gädda och gös. Det som är riktigt intressant är gösfisket som verkligen kulminerad i februari. Bästa dagen landade vi 11 gösar på samma ismetepass! Det är helt unikt för oss och vi ser det som en riktigt bra styrkebesked när det gäller bestånden av gös i våra sjöar. Nu står våren för dörren och det blir troligtvis fiske på öppen sjö i veckan.

Mvh Ove Johansson