fredag 7 december 2012

Isläget vid några ramper i Vättern.

Hjohamn idag klockan 14:00. Det finns is men det är även en bruten ränna. Obs! Kan frysa ihop under natten.
Brevikshamn idag. Totalt igen frusen samt oplogad väg/parkering. Karlsborgshamn är igenfrusen enligt säkra källor. Granvikshamn är öppen enligt säkra källor.