måndag 21 maj 2018

Vättern fiskar bra i värmen

Rödingen har börjat nappa!

Öring är den art som dominerar fångsterna nu.

Sista tidens högtryck har gett goda fångster. Morgontimmarna är bäst och det hugger extra bra om det vindar lite. Merparten av fångsterna består av öring men det har även landats en och annan lax samt röding. Fisket kommer nu hålla i sig sommaren ut men med mer inslag av röding.
 Mvh Ove