måndag 3 augusti 2015

Rödingfisket är hett

Tommy med en av många fiskar runt 60cm.

Röding fisket är mycket bra just nu och det hugger frekvent under större delen av dagen. Fisket har bedrivits ganska djupt och de flesta fiskarna har tagit spinnare i kombination med spölängor. Troligvis kommer medelvikten bara att öka då leken närmar sig och röding börjar ansamlas vid kanter nära lekplatserna. Nästa fiske på Vättern blir troligtvis till helgen. Mvh Ove